డిజిటల్ లోడ్ సెల్

 • Digital Load Cell:SBA-D

  డిజిటల్ లోడ్ సెల్: SBA-D

  డిజిటల్ అవుట్పుట్ సిగ్నల్ (RS-485/4-wire)

  –నామక (రేట్) లోడ్లు: 0.5 టి… 25 టి

  - స్వయంగా పునరుద్ధరించడం

  –లేజర్ వెల్డింగ్, IP68

  ఓవర్ వోల్టేజ్ రక్షణను నిర్మించండి

 • Digital Load Cell:DESB6-D

  డిజిటల్ లోడ్ సెల్: DESB6-D

  డిజిటల్ అవుట్పుట్ సిగ్నల్ (RS-485/4-wire)

  –నామక (రేట్) లోడ్లు: 10 టి… 40 టి

  - స్వయంగా పునరుద్ధరించడం

  –లేజర్ వెల్డింగ్, IP68

  ఇన్‌స్టాల్ చేయడానికి సరళమైనది

  ఓవర్ వోల్టేజ్ రక్షణను నిర్మించండి

 • Digital Load Cell:CTD-D

  డిజిటల్ లోడ్ సెల్: CTD-D

  డిజిటల్ అవుట్పుట్ సిగ్నల్ (RS-485/4-wire)

  –నామక (రేట్) లోడ్లు: 15 టి… 50 టి

  -రాకర్ పిన్ను పునరుద్ధరించడం

  -స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ మెటీరియల్స్ లేజర్ వెల్డింగ్, IP68

  ఇన్‌స్టాల్ చేయడానికి సరళమైనది

  ఓవర్ వోల్టేజ్ రక్షణను నిర్మించండి

 • Digital Load Cell:CTA-D

  డిజిటల్ లోడ్ సెల్: CTA-D

  డిజిటల్ అవుట్పుట్ సిగ్నల్ (RS-485/4-wire)

  –నామక (రేట్) లోడ్లు: 10 టి… 50 టి

  -రాకర్ పిన్ను పునరుద్ధరించడం

  -స్టెయిన్లెస్ స్టీల్; లేజర్ వెల్డింగ్, IP68

  ఇన్‌స్టాల్ చేయడానికి సరళమైనది

  ఓవర్ వోల్టేజ్ రక్షణను నిర్మించండి